Welsh Learners

Tuesday, February 14, 2006

Welsh Learner's DictionaryBy far the best dictionary for Welsh adult learners is "The Welsh Learner's Dictionary" by Heini Gruffudd. Heini has not only written a superb dictionary which will help you with pronunciation and mutations.Dyma'r geiriadur gorau i'w gael i oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg felly os chi'n adnabod rhywun sy'n dysgu iaith y nefoedd dyma'r anrheg berffaith iddynt.


For further information contact / Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth
siopybont@yahoo.com

Back / Nôl http://siopybont.blogspot.co.uk/

Cwrs Mynediad - Cwrs Sylfaen

Cwrs Sylfaen - Stage 2 of the new Welsh language course


Cwrs Mynediad - the new Welsh language course
Llyfr cwrs lliw llawn i'w ddefnyddio mewn dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion. £14.95
Llyfr ymarferion gwaith cartref mewn du-a-gwyn, i ddysgwyr. £2.50
4 CD ar gyfer dysgwyr sy'n dilyn y cwrs. £19.95
4 caset ar gyfer dysgwyr sy'n dilyn y cwrs. £19.95
Mae nhw i gyd ar gael fel fersiwn y de neu'r gogledd.

A colour course-book for use in Welsh for Adults classes. £14.95
An exercise book containing homework tasks for Welsh learners, with black-and-white pictures. £2.50
4 CDs for Welsh learners allowing revision at home. £19.95
4 cassettes for Welsh learners, allowing revision at home. £19.95

All the above are available in either a north Wales or a south Wales version.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth / Contact us for further information siopybont@yahoo.com

Nôl / Back http://siopybont.blogspot.co.uk

Tuesday, January 17, 2006

Welsh learners / Dysgwyr

Y Termiadur

A useful and valuable resource book, being a standardized terminology of technical terms in Welsh, aimed at ensuring consistency across all Key Stages and subjects in the National Curriculum. This volume is an amended and updated version of Y Termiadur Ysgol(1998), and now contains vocabulary for subjects taken by 16-19 year olds, including vocational. With free CD-R.

Llyfr adnodd defnyddiol a gwerthfawr sy'n amcanu safoni termau technegol Cymraeg, er mwyn sicrhau cysondeb ar draws y Cyfnodau Allweddol, a holl bynciau'r Cwricwlwm Cenedlaethol. Ymestyniad a diweddariad o'r Termiadur Ysgol (1998) ydyw, ac mae nawr yn cynnwys geirfa ar gyfer pynciau myfyrwyr 16-19 oed, gan gynnwys meysydd galwedigaethol. Amgaeir CD-ROM rhad yn y clawr.

Helpwch Eich Plentyn - Taclo'r Treigladau
Help Your Child - Mastering Mutations

Rhestr o lyfrau i ddysgwyr
List of Welsh Learner's Books


Contact us for further information / Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth
siopybont@yahoo.com


In Association with Amazon.co.uk


Back / Nôl http://siopybont.blogspot.co.uk/